ספרי תורה מהודרים
המלצות והסמכות
ספרי תורה תימנים

 

ספרי תורה ספרדים

עלינו

ספרי תורה מהודרים,

סופר סת"ם ירא שמיים הכותב בקדושה וטהרה בכתב ספרדי ותימני עם כל ההידורים.

kdushat-haktav

 
Marble Surface

טלפון: 052-7148856

טלפון נוסף: 052-7148857

צרו קשר