top of page
ספרי תורה מהודרים
המלצות והסמכות
ספרי תורה תימנים

ספרי תורה ספרדים

עלינו

ספרי תורה מהודרים,

סופר סת"ם ירא שמיים הכותב בקדושה וטהרה בכתב ספרדי ותימני עם כל ההידורים.

kdushat-haktav

contact
Marble Surface

טלפון: 052-7148856

טלפון נוסף: 052-7148857

צרו קשר
bottom of page